1. Ακύρωση Παραγγελίας

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ακυρώσετε την παραγγελία σας, εφόσον δεν έχει γίνει η αποστολή του προϊόντος, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών στο τηλέφωνο 2310 214233 ή στο 6979269265 ή στο 6977090031 ή στο e-mail: info@suitup.gr.

2. Αλλαγή Προϊόντος

Επειδή θέλουμε να μείνετε απόλυτα ευχαριστημένοι με την αγορά σας, σε περίπτωση που κάτι δεν σας αρέσει ή δεν σας κάνει έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την αντικατάσταση του προϊόντος σε άλλο νούμερο ή/και σε άλλο χρώμα. Για τη διαδικασία αντικατάστασης, το ανώτατο χρονικό περιθώριο επιστροφής είναι έως και δεκαπέντε(15) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής.

3. Διαδικασία

Επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικά στο 2310 214233 ή στο 6979269265 και μας ενημερώνετε για τους κωδικούς των προϊόντων που επιθυμείτε να επιστρέψετε και με ποιους κωδικούς επιθυμείτε να τα αντικαταστήσετε. Συσκευάζετε τα προϊόντα, είτε στην κούτα που τα παραλάβατε, είτε σε οποιαδήποτε άλλη συσκευασία που θα εξασφαλίσει ότι τα προϊόντα θα φτάσουν στην εταιρία χωρίς φθορές.
ΔΕΝ ΑΠΟΣΤΕΛΕΤΕ ΤΟ ΔΕΜΑ, αλλά αναμένετε το Courier με το νέο δέμα (που ήδη έχουμε συνεννοηθεί τηλεφωνικά ότι θα παραλάβετε) για να πραγματοποιήσετε την ανταλλαγή (δηλαδή δίνετε το παλιό δέμα και παραλαμβάνετε το νέο).

Το προϊόν που θα επιστρέψετε, θα πρέπει να μην το έχετε χρησιμοποιήσει και να βρίσκεται εντός της αρχικής συσκευασίας του.

Η αποστολή του νέου προϊόντος θα πραγματοποιηθεί σε χρονικό διάστημα ίσο με τον χρόνο αποστολής του αρχικού.

Το κόστος επιστροφής επιβαρύνει τον πελάτη και το κόστος στης δεύτερης αποστολής το www.suitup.gr.

Στην περίπτωση που επιθυμείτε να κάνετε αλλαγή κωδικού, δηλαδή να πάρετε κάποιο διαφορετικό προϊόν, επιβαρύνεστε με έξοδα μεταφοράς 3€.

Στις αλλαγές δεν γίνεται συσκευασία δώρου.

4. Επιστροφή Προϊόντος / Επιστροφές Χρημάτων

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε μέσα σε 15 ημερολογιακές ημέρες, το προϊόν που παραλάβατε, αιτιολογώντας τον λόγο επιστροφής του.

Το επιστρεφόμενο προϊόν θα πρέπει να είναι στην αρχική και άριστη κατάσταση που το έχετε παραλάβει.

Εάν οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις δεν πληρούνται, τότε το προϊόν θα σας επιστρέφεται με δική σας χρέωση.

Προϊόντα που είναι σε προσφορά δεν γίνετε επιστροφή χρημάτων.

Για να επιστρέψετε ένα προϊόν, θα πρέπει να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά στο 2310 214233 ή στο 6979269265 για να προηγηθεί συνεννόηση με τα κατάστημα μας.

Τα στοιχεία και η διεύθυνση επιστροφής του προϊόντος είναι :
Πτολεμαίων 26, 54630, Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310 214233

Εντός 5 – 7 εργάσιμων ημερών από την ημέρα παράδοσης του δέματος στην εταιρία, θα πραγματοποιηθεί η επιστροφή των χρημάτων σας στο ακέραιο.

Ο αγοραστής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την σύμβαση αγοράς μέσα σε χρονικό διάστημα 14 ημερολογιακών ημερών από την παράδοση (απόκτηση της φυσικής κατοχής) των προϊόντων.

Η υπαναχώρηση γίνεται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Η υπαναχώρηση αυτή είναι αναιτιολόγητη και χωρίς επιβάρυνση και, αν το είδος έχει ήδη παραδοθεί, ο αγοραστής οφείλει να επιστρέψει το προϊόν ακριβώς στην κατάσταση που το παρέλαβε, με το σύνολο των εντύπων που το συνοδεύουν και την συσκευασία του σε άριστη κατάσταση. Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή, μόνον εφ’όσον ο αγοραστής έχει εξοφλήσει τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του είδους.

Η δήλωση υπαναχώρησης αποστέλλεται εγγράφως ή και ηλεκτρονικά, με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση της Εταιρίας στο e-mail info@suitup.gr. Ενδεικτικά έχει το εξής περιεχόμενο:

«Προς την εταιρία με την επωνυμία «ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ», η οποία εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Πτολεμαίων 26, Tηλέφωνο: 2310-214233, Email: info@suitup.gr

 

 – Γνωστοποιώ/Γνωστοποιούμε με την παρούσα ότι υπαναχωρώ/υπαναχωρούμε από τη σύμβασή μου/ μας πώλησης των ακόλουθων αγαθών: …………………………..

 

 – Που παραγγέλθηκε(-αν) στις (*) και που παρελήφθη(-σαν) στις (*)

 

 – Όνομα αγοραστή (-ών)

 

 – Διεύθυνση αγοραστή (-ών)

 

 – Υπογραφή αγοραστή (-ών)

 

 – Ημερομηνία_________»

Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης, η Εταιρία υποχρεούται να αποδώσει το τίμημα που εισέπραξε το πολύ μέσα σε 14 μέρες από την προσήκουσα επιστροφή των προϊόντων.  Η επιστροφή των χρημάτων στον αγοραστή θα γίνεται άτοκα με τον ίδιο μέσο, με το οποίο είχε γίνει η αρχική είσπραξη, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά.

– Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα, ή ελλιπή, η Εταιρία έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον αγοραστή, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής της αυτής έναντι του αγοραστή.

– Σε κάθε περίπτωση το ως άνω δικαίωμα υπαναχώρησης δεν υφίσταται για προϊόντα, που έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση.